HP el-service støtter

"Hos HP el-service ønsker vi aktivt at gøre en forskel. Derfor støtter vi en række lokale og nationale velgørende og folkelige organisationer og foreninger"
 

Danske hospitalsklovne

Danske hospitalsklovne har siden 2003 gjort en forskel for børn indlagt på hospitaler rundt om i Danmark. Det er hårdt for en familie, når et barn bliver indlagt og forældres og søskendes bekymringer kan ofte smitte af på det indlagte barn. Her kan hospitalsklovnen træde til – yde barnet nærvær, leg og latter. Alt sammen noget som kan hjælpe barnet til for en stund at glemme, hvorfor det er på hospitalet. Hospitalsklovnene er uddannet og professionelle og gør en stor forskel for det enkelte barn og dets pårørende.

 

Stafet for livet – kræftens bekæmpelse

Kræftens bekæmpelse er Danmarks største sygdomsbekæmpende organisation, der arbejder for: støtte til kræftpatienter og deres pårørende, forebyggende indsats mod kræft samt forskning i og behandling af kræft. Kræftens bekæmpelse gør en kæmpe indsats og forskel i kampen mod denne uretfærdige sygdom. HP el-service støtter bl.a. Kræftens bekæmpelse med deltagelse i Stafet For Livet. Stafetten er 24 timer, hvor der gås og løbes med fokus på kræft. Stafetten foregår rundt i hele Danmark i mange forskellige byer og overskuddet går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.

 

Familier med kræftramte børn

Ca. 160 børn under 14 år for hvert år konstateret kræft. Kræftramte børn og deres familier har andre leve- og hverdagsbetingelser end ikke ramte familier. Alle disse familier har brug for en gang imellem at få mulighed for at få positive oplevelser i en hverdag med sygdom. ”Familier med kræftramte børn” blev oprettet i 1983 og har som formål direkte at hjælpe børn og unge med kræft samt deres familier ved at afholde en række faglige, sociale og rekreative arrangementer. Derudover arbejder organisationen for at sikre midler til forskning i kræft i relation til børn og unge samt forebyggende arbejde og afhjælpning af følgevirkninger af kræft samt behandling af kræft.

 

Julemærkemarchen

Julemærkemarchen foregår den første søndag i december, hvor deltagerne går penge ind til fordel for Julemærkehjemmene. Siden starten i 1977 er der travet 13.4 mio. kr. ind til de fire Julemærkehjem, der er i Danmark. Julemærkehjemmene er et hjem for børn, der har brug for et pusterum fra en hverdag, der af forskellige årsager kan være hård. Børnene får i løbet af det 10-ugers ophold hjælp til at styrke deres selvværd, ændre livsstil og møde andre ligestillede børn. Barnet mødes af professionelle voksne, der tager udgangspunkt i det enkelte barn og hjælper det frem mod en bedre og mere positiv fremtid. Opholdet foregår i tæt samarbejde med barnets forældre, så barnet også får den nødvendige støtte hjemmefra under og efter opholdet til at bryde den onde cirkel, det er kommet ind i. Julemærkemarchen foregår i mange byer rundt om i Danmark, så der er god mulighed for alle til at støtte de 700 børn, der hvert år får mulighed for et ophold på et Julemærkehjem.

 

Kunsten at redde liv

Kunsten at redde liv er et projekt som startede i august måned 2012 i Randers. Projektet har til formål at udbrede budskabet om bedre uddannelse i førstehjælp. Projektet ønsker ligeledes at opsætte hjertestartere i mindre byer og lokalsamfund, hvor det tager lang til for ambulancen at komme frem. Næsten alle kender nogen hvor en hjertestarter eller en bedre førstehjælp gør en forskel.